Harmonogram dňa

Pozrite sa, ako to u nás vo Fantastickom detskom centre vyzerá 🙂

• 7.30 – 9.00 príchod detí do MŠ, tvorivá hra – na základe spontánnosti a tvorivej aktivity dieťaťa
• 9.00 – 9.15 ranná rozcvička – pohybové aktivity s riekankami, podľa hudby
• 9.15 – 9.30 ranná komunita – Ako sa dnes mám? Ako sa dnes cítim?
• 9.30 príprava na desiatu – upevňovanie hygienických návykov – umývanie rúk, WC
• 9.45 – 10.00 desiata
• 10.00 – 10.30 zamestnanie, didaktické aktivity – plynulé striedanie didaktických hier a aktivít a výchovno – vzdelávacej činnosti
• 10.30 – 10.45 hygiena, WC, upevňovanie sebaobslužných návykov – obliekanie sa
• 10.45 – 11.45 pobyt vonku – vychádzka do okolia, pohybové a športové hry, poznávanie prírody a okolia…
• 11.45 – 12.00 hygiena, príprava na obed – stolovanie
• 12.00 – 12.30 obed
• 12.30 – 12.45 príprava na odpočinok
• 12.45 – 15.00 spánok, relaxačný odpočinok pre nespiace deti (dĺžka spánku resp. odpočinku v závislosti od veku a individuálnych potrieb dieťaťa)
• 15.00 – 15.30 olovrant
• 15.30 – 17.00 krúžky, voľná hra 

Pobyt vonku 2x v letných mesiacoch

Po vyučovaní nasledujú krúžky ako:
Keramika a arteterapia s akademickou sochárkou Elenkou
Bádateľ (zaujímavé pokusy, objavovanie, bádanie)
Tvorivé čítanie (spoločné čítanie z knihy a objavovanie písmen a slov)
Hlavolamy z lega (tvorenie z lega na rôzne témy)
Každý mesiac zaujímavé workshopy z dielne Tradícia a ja

Aktivity „Navyše“
Počas školského roka organizujeme, v prípade záujmu, kurzy:
Korčuliarsky
Lyžiarsky
Plávanie
Bojové umenia ( Aikido, Capoiera u nás v hale )