KTO SME?


Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým miesto plné radostných
a spokojných detí, kde sa budú môcť rozvíjať tým smerom, ktorým to najviac potrebujú. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti, zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

Mgr. Petra Arslan – Šinková

Pracovala som niekoľko rokov ako školská psychologička v materskej škole, na základnej škole a gymnáziu. V Bratislave vediem už siedmy rok dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 – 7 rokov –  Fantastické detské centrum vo Vrakuni a od roku 2014 Fantastickú škôlku na Nivách.
Som zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra – Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa zaoberá predovšetkým diagnostikou  a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. V Centre je ťažiskom práce poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí.
Po celom Slovensku vzdelávam a organizujem semináre pre odborníkov z pomáhajúcich profesií a učiteľov. Oboznamujem ich s prevratnou metódou na zachytenie porúch učenia a pozornosti u detí už vo veku materskej školy –  metóda Dr. Sindelar. Vzdelávanie k metóde som absolvovala u samotnej autorky na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni.
Metodiku som v roku 2010 adaptovala zostavením diagnostiky v slovenskom jazyku.
Som spoluautorkou knihy „Testujme a rozvíjajme svoje dieťa“ – sprievodcom výchovy a rozvoja detí od narodenia až do 6 rokov.
Zároveň je mojou srdcovou záležitosťou téma výchovy detí formou prirodzených a logických dôsledkov, výchova v duchu „Rešpektovať a byť rešpektovaný.“
V roku 2010 som sa stala certifikovanou lektorkou a trénerkou Kurzov efektívneho rodičovstva.
Som šťastnou a hrdou mamou dvoch detí.