Krúžky


• Arteterapia a keramika s akademickou sochárkou Elenkou
• Tanečno – dramatický krúžok s tanečnou pedagogičkou Jankou
• Montessori dielničky s Monte pedagogičkou Dankou
• Anglický jazyk hravou formou s lektorkou Zuzkou
• Pohybový krúžok – gymnastika so športovou pedagogičkou
• Bádateľský krúžok
• Lego krúžok
Workshopy a rôzne tematické výlety

Aktivity „Navyše“
Počas školského roka organizujeme, v prípade záujmu, kurzy:
Korčuliarsky
Lyžiarsky
Plávanie
Bojové umenia ( Aikido, Capoiera u nás v hale )