Cenník

V poplatku za mesačné školné je okrem výchovno – vzdelávacej činnosti zahrnutá aj bohatá ponuka krúžkov.

V cene ponúkame aj základnú psychologickú a logopedickú starostlivosť, tematické workshopy a podujatia.

Školné je v sume 399 eur / mesiac
V školnom poplatku nie je zahrnutý poplatok za zdravú a chutu stravu, prevažne v bio kvalite v sume 4 eur / deň.